Calendar

Sesiune proiecte 2021/2022

Bugetare participativă
Parte din regulamentul de bugetare participativă

Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 28 octombrie 2021 privind aprobarea implementării proiectului ”Bugetare participativă în comuna Florești, jud. Cluj și a Regulamentului privind procedura de derulare a proiectului;

În temeiul art. 155, alin. 1, lit.d, e, art. 196, ali. 1 lit. b din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, s-au stabilit următoarele termene calendaristice:
 

Propuneri de proiecte

miercuri, 1 decembrie 2021 - sâmbătă, 1 ianuarie 2022

 • pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota, este obligatorie înregistrarea pe platforma bugetareparticipativa.floresticluj.ro, adaptată pentru dispozitivele mobile
 • fiecare cetățean poate propune unul sau mai multe proiecte

Validarea proiectelor propuse

luni, 3 ianuarie 2022 - vineri, 14 ianuarie 2022

 • propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale
 • în urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor eligibile
 • Primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților
 • fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă
 • toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetăţenilor

Votarea proiectelor validate

sâmbătă, 15 ianuarie 2022 - duminică, 30 ianuarie 2022

 • fiecare cetățean înscris în portalul bugetării participative poate vota un proiect pentru fiecare domeniu.

Validarea voturilor

luni, 31 ianuarie 2022 - vineri, 11 februarie 2022

Primăria se va asigura că procesul de votare este valid

Afișarea rezultatelor

luni, 14 februarie 2022 - luni, 28 februarie 2022

 • lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi
 • primul proiect, în funcție de numărul de voturi, va fi selectat automat, restul proiectelor urmând să fie ierarhizate în funcţie de numărul de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte
 • cele 15 proiecte urmează să fie implementate începând cu anul 2022